Welkom op het portaal van

IMH Netwerk Friesland

 

Uitgangspunt van het Netwerk is de Infant Mental Health visie op hulpverlening aan baby's, peuters en hun ouders. De IMH visie richt zich op de ouder-kindrelatie als belangrijke factor voor veranderingsprocessen en ontwikkelingsmogelijkheden. Het Netwerk bestaat uit verschillende disciplines, die vanuit de eerste lijn begeleiding en behandeling bieden. Als Netwerk willen wij de IMH visie graag uitdragen en versterken in de regio Friesland. Wij werken met elkaar samen in de vorm van onderlinge consultatie en deskundigheidsbevordering.  

 

Meer informatie over de IMH visie vindt u hier